Author Details

Trung, Đỗ Quang

 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Nghiên cứu tính chất cơ lý và cấu trúc vật liệu compozit nhựa nên polypylen và hạt gypsum biến tính natri dodecyl sunphat
  Abstract
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Nghiên cứu cố định Zr(IV) nồng độ cao trên hoạt tính theo phương pháp thủy nhiệt trong môi trường H2O2 để hấp phụ asen trong nước
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Nghiên cứu biến tính đá ong bằng lantan làm vật liệu hấp phụ xử lý ion florua và photphat trong nước thải
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)