Author Details

Hà, Đỗ Thị

  • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
    Thành phần hóa học dịch chiết etyl axetat cây bảy lá một (Paris polyphylla var. chinensis Franchet) trồng tại Việt Nam
    Abstract  PDF