Author Details

Minh Phương, Đỗ Thị

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT CHỨA VÒNG 2-PIRAZOLIN
    Abstract