Author Details

Ngọc Mai, Đỗ Thị

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu đậu nành bằng dianhydrit piromelitic và tính chất của màng khâu mạch
    Abstract