Author Details

Tố Uyên, Đỗ Thị

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU BLEND BA CẤU TỬ TRÊN CƠ SỞ CAO SU NITRIL BUTADIEN, CAO SU CLOPREN VÀ POLYVINYLCLORUA
    Abstract