Author Details

Hiền, Đỗ Thanh, Viet Nam

  • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
    LIÊN KẾT HIĐRO CHUYỂN DỜI XANH VÀ TƯƠNG TÁC AXIT–BAZƠ TRONG CÁC PHỨC GIỮA ĐIMETYL ETE VÀ DẪN XUẤT THẾ HALOGEN CỦA NÓ VỚI CO2
    Abstract