Author Details

Công, Đỗ Văn, Viet Nam

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit EVA/TiO2 bằng phương pháp trộn nóng chảy
    Abstract
  • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
    Ảnh hưởng của các dạng thù hình tinh thể TiO2 đến sự thay đổi cấu trúc của polyme blend EVA/PLA trong quá trình thử nghiệm gia tốc thời tiết
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)