Author Details

Giang, Đỗ Xuân, Viet Nam

  • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
    ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ANION ĐẾN KHẢ NĂNG BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN CỦA MÀNG POLYPYROL TỔNG HỢP ĐIỆN HÓA TRONG DUNG DỊCH TETRAOXALAT
    Abstract