Author Details

Thuý Hằng, Đan Thị

 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN FLAVONOIT VÀ MEGASTIGMAN GLUCOSIT CỦA CÂY GÀO (FICUS CALLOSA)
  Abstract
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Các hợp chất tritecpen glycosit khung cucurbitane phân lập từ quả mướp đắng (Momordica charantia L.) (Phần 2)
  Abstract
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Các hợp chất pterocarpan phân lập từ gỗ cây cẩm lai (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain)
  Abstract
 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Nghiên cứu thành phần hóa học loài hải miên Amorphinopsis excavans
  Abstract
 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Các hợp chất tritecpen glycosit khung cucurbitane phân lập từ quả mướp đắng (Momordica charantia L.) (Phần 1)
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Các hợp chất đitecpenoit phân lập từ quả cây na biển (Annona glabra) (Phần 1)
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Các hợp chất đitecpenoit phân lập từ quả loài na biển (Annona glabra) (Phần 2)
  Abstract  PDF