Author Details

Thiện, Đinh Gia, Viet Nam

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC LÁ CÂY SƠN TRÀ POILANE (ERIOBOTRYA POILANEI J.E. VID.), HỌ HOA HỒNG (ROSACEAE) II. TRITERPEN KHUNG URSAN VÀ OLEAN
    Abstract
  • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC LÁ CÂY SƠN TRÀ POILANE (ERIOBOTRYA POILANEI J.E. VID.), HỌ HOA HỒNG (ROSACEAE) I. TRITECPEN KHUNG URSAN
    Abstract