Author Details

Hiếu, Đinh Quang

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr(VI) từ dung dịch nước bằng than bùn Thừa Thiên - Huế.
    Abstract