Author Details

Thành, Đinh Tấn

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Thông báo ngắn: Nghiên cứu biến tính vật liệu hỗn hợp nhựa-gỗ và nhựa-bột cao su bằng bức xạ gamma.
    Abstract