Author Details

Hiền, Đinh Thị

  • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
    Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp của một số đất hiếm với naphthoyltrifloaxeton và triphenylphotphin oxit
    Abstract