Author Details

Liên, Đinh Thị

 • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
  Nghiên cứu hệ epoxy DER-331 đóng rắn bằng metyltetrahydrophtalic anhydrit (MTHPA) để chế tạo vật liệu compozit tiên tiến. Phần I - Nghiên cứu chế độ đóng rắn và tính chất hệ DER-331/MTHPA.
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
  Nghiên cứu hệ epoxy DER-331 đóng rắn bằng metyltetrahydrophtalic anhydrit (MTHPA) để chế tạo vật liệu compozit tiên tiến. Phần II. Ảnh hưởng của nanoclay đến sự đóng rắn của hệ epoxy DER-331/MTHPA/DMP-30.
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Sự suy giảm của màng nhựa acrylic nhũ tương primal AC-261 trong môi trường thời tiết nhân tạo
  Abstract  PDF