Author Details

Mai Thanh, Đinh Thị, Vietnam

 • Vol 47, No 6 (2009) - Articles
  Phản ứng oxi hóa phenol trên điện cực SnO2-Sb2O5/Ti
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Tổng hợp và nghiên cứu hình thái, cấu trúc tính chất của màng Fe3O4 tạo thành trên nền thép bằng phương pháp oxi hóa hóa học
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Tổng hợp và nghiên cứu hình thái, tính chất của lớp phủ PbO2 kết tủa điện hóa trên nền thép mềm và khả năng ứng dụng làm điện cực trong pin chì dự trữ
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
  So sánh khả năng phóng điện của cặp điện cực Pb-PbO2 trong dung dịch axit metasunfonic và axit floroxilixic
  Abstract  PDF