Author Details

Ngọ, Đinh Thị, Viet Nam

  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ tiền chất/ammoniac đến cấu trúc vật liệu chứa nanosilica
    Abstract  PDF