Author Details

Phòng, Đinh Thị

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài kim giao núi đất (Nageia wallichiana) thu tại tỉnh Lâm Đồng. Phần 1. Các hợp chất diterpenoid.
    Abstract
  • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
    Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài kim giao núi đất (Nageia wallichiana) thu tại tỉnh Lâm Đồng. Phần 2. Các hợp chất biflavonoid, steroid và phenolic.
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)