Author Details

Xuân, Đinh Viết

  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Nghiên cứu tổng hợp các phức chất tạo bởi ion Co2+, Ni2+, Cu2+ và Zn2+ với amino axit–khảo sát tính kháng khuẩn
    Abstract