Author Details

Lộc, Đinh Xuân, Viet Nam

 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  TỔNG HỢP HẠT NANO PHÁT QUANG CePO4:Tb TRONG DUNG MÔI NHIỆT ĐỘ SÔI CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT
  Abstract
 • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
  Tính chất quang của vật liệu nano ZnS: Cu, ZnS: Mn tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa.
  Abstract
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp đồng kim loại có kích thước nano bằng phương pháp khử glyxerat trong vi sóng
  Abstract