Author Details

Dương, Đoàn Đắc

  • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo cao su xốp trên cơ sở cao su tự nhiên sử dụng chất tạo xốp dạng chất chủ. Phần 1. Chế tạo và đặc trưng của chất tạo xốp dạng chất chủ.
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)