Author Details

Khuê, Đoàn Như

  • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
    Khảo sát sự biến đổi hàm lượng hypoxanthine và histamine trong tôm sú bảo quản ở 0oC
    Abstract  PDF