Author Details

Quảng, Đoàn Song, Viet Nam

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Nghiên cứu đặc điểm phản ứng phân hủy 2,4-dinitrotoluen, nitro glycerin trong môi trường nước bằng tác nhân fenton
    Abstract  PDF