Author Details

Kiều Oanh, Đoàn Thị

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Tổng hợp và cấu trúc một số hợp chất loại azometin imit từ 5-phenylpyrazolidin-3-on
    Abstract  PDF