Author Details

Yến Oanh, Đoàn Thị

 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ BỀN VA ĐẬP CỦA POLYME EPOXY BẰNG CÁCH BIẾN TÍNH VỚI LACCOL TÁCH TỪ SƠN TỰ NHIÊN VIỆT NAM
  Abstract
 • Vol 47, No 2 (2009) - Articles
  Chế tạo vật liệu compozit sinh học trên nền nhựa polyeste không no gia cường bằng sợi nứa có xử lý bổ sung plasma lạnh
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 4 (2009) - Articles
  Chế tạo vật liệu compozit sinh học trên nền nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Ảnh hưởng của oligome dầu lanh epoxy hóa (OELO) đến tính chất cơ học của polyme epoxy. Phần 2. Độ bền dai tách lớp và tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy epikote 828/OELO gia cường vải thủy tinh, đóng rắn bằng xyanetyldiety
  Abstract
 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Ảnh hưởng của các chất đóng rắn đến tính chất cơ lý của màng phủ polyme trên cơ sở nhựa epoxy epikote 828
  Abstract
 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit trên cơ sở nhựa epoxy DER 331 và nanoclay. Phần 1. Nghiên cứu chế độ phân tán nanoclay vào nhựa epoxy, ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay đến tính chất cơ học của vật liệu.
  Abstract
 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Ảnh hưởng của oligome dầu lanh epoxy hóa (OELO) đến tính chất cơ học của polyme epoxy. Phần 1. Ảnh hưởng của OELO đến tính chất cơ lý của màng và hệ số tập trung ứng suất tới hạn KIC của epoxy epikote 828
  Abstract
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ hệ nhựa epoxy/MHHPA gia cường sợi thủy tinh có mặt vi sợi xenlulo. Phần 3. Ảnh hưởng của vi sợi xenlulo hình thành do vi khuẩn đến độ bền dai phá hủy của vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy
  Abstract
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit trên cơ sở nhựa epoxy DER 331 và nanoclay. Phần 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay đến tính chất của vật liệu
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ hệ nhựa epoxy/DDS gia cường sợi thủy tinh có mặt vi sợi xenlulo. Phần 4. Ảnh hưởng của vi sợi xenlulo hình thành do vi khuẩn đến tính chất cơ học và độ bền mỏi của vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Tính chất cơ học của vật liệu compozit sử dụng prepreg trên cơ sở nhựa phenolic và epoxy gia cường sợi thủy tinh và thủy tinh-aramit
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy DER 331 gia cường bằng sợi thủy tinh
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Độ bền dai tách lớp và tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy epikote 828/OELO gia cường sợi cacbon, đóng rắn bằng xyanetyldietylentriamin
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của nanoclay cloisite 30B đến tính chất cơ học của màng polyme epoxy DER 671X75
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của nanosilica đến tính chất cơ học của màng polyme polyurea trên cơ sở polyaspartic este desmophen NH1520 đóng rắn bằng Desmodur N3600
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của nanosilica đến tính chất cơ học của màng polyme epoxy DER 671X75.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Khả năng khử khuẩn và phân hủy các chất bảo vệ thực vật của ozon
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
  Đánh giá khả năng bảo vệ thép của lớp phủ polyurea đi từ aspartic este gốc 4,4′-metylenbis-(2-metylcyclohexylamin)
  Abstract  PDF