Author Details

Cương, Bùi Đức, Viet Nam

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Nghiên cứu tính chất điện hoá hệ điện cực nano bạc/bạc oxit trong dung dịch điện ly kiềm
    Abstract