Author Details

Chương, Bùi, Viet Nam

 • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
  Nghiên cứu hệ epoxy DER-331 đóng rắn bằng metyltetrahydrophtalic anhydrit (MTHPA) để chế tạo vật liệu compozit tiên tiến. Phần I - Nghiên cứu chế độ đóng rắn và tính chất hệ DER-331/MTHPA.
  Abstract
 • Vol 47, No 2 (2009) - Articles
  Effect of recycling process in twin screws extruder HAAK on structure and crystallization behavior of polypropylene
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 3 (2007) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến cấu trúc và tính chất vật liệu polypropylen ghép anhydrit maleic/nanoclay compozit. Phần I - Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến sự hình thành cấu trúc vật liệu
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Nghiên cứu vai trò của nanoclay như một chất trợ tương hợp trong blend CSTN/EPDM
  Abstract  PDF