Author Details

Phúc, Bùi Minh, Viet Nam

  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Các hợp chất methoxyflavonoid và coixol được phân lập từ cây cam thảo đất (Scoparia dulcis Linn)
    Abstract  PDF