Author Details

Ánh Nguyệt, Bùi Thị

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Hoạt tính quang xúc tác của ZnO và Mn-ZnO được tổng hợp bằng phương pháp đốt cháy
    Abstract  PDF