Author Details

Lệ Thủy, Bùi Thị, Viet Nam

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Nghiên cứu sử dụng màng tẩm chất lỏng ion cho quá trình tách khí CO2 ra khỏi hỗn hợp với khí metan
    Abstract  PDF