Author Details

Vương, Bùi Xuân

 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Tổng hợp vật liệu thủy tinh hoạt tính sinh học 50S bằng phương pháp sol-gel. Nghiên cứu thực nghiệm ‘‘in vitro’’
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 2 (2017) - Articles
  Study on optical properties of novel Ru(II) complex
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
  Nghiên cứu mối quan hệ giữa hoạt tính sinh học của thủy tinh 46S với độ cứng và độ bền nén
  Abstract  PDF