Author Details

Thu, Cao Văn, Viet Nam

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Actinomycin X2, chất kháng sinh được phân lập từ quá trình lên men sinh tổng hợp Streptomyces microflavus.
    Abstract