Author Details

Xưởng, Cao Văn

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Tổng hợp và cấu trúc của một số phức chất trans-dicloro(safrol)(amin béo)platin(II).
    Abstract