Author Details

Kính, Chu Đình

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Nghiên cứu thành phần hóa học của cây mộc ký ngũ hùng (Dendrophtoe pentandra (L.) Miq., họ chùm gửi (Loranthaceae) ký sinh trên cây na Annona squamosa.
    Abstract