Author Details

Thu Hiền, Chu Thị

  • Vol 47, No 6 (2009) - Articles
    Nghiên cứu khả năng tách loại, thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ sinh học được chế tạo từ rong tảo biển
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)