Author Details

Hà, Chu Xuân

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Tính chất chịu oxi hóa nhiệt và khả năng chống cháy của vật liệu nanocompozit trên cơ sở polyme blend polyetylen ghép silicon/polyvinylclorua và nano-clay
    Abstract