Author Details

Hạnh, Dương Thị, Viet Nam

  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Đánh giá hàm lượng PCBs, PAHs, sterol trong nước sông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bằng phần mềm AIQS-DB tích hợp trên GCMS
    Abstract  PDF