Author Details

Lịm, Dương Thị, Viet Nam

  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Nghiên cứu khả năng quang xúc tác của BiNbO4 phân hủy metyl da cam dưới ánh sáng trong vùng khả kiến
    Abstract  PDF