Author Details

Tú, Doãn Anh

 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Nghiên cứu giảm nhiễu điện cho pin nhiệt
  Abstract
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Tổng hợp và nghiên cứu hình thái, cấu trúc tính chất của màng Fe3O4 tạo thành trên nền thép bằng phương pháp oxi hóa hóa học
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Tổng hợp và nghiên cứu hình thái, tính chất của lớp phủ PbO2 kết tủa điện hóa trên nền thép mềm và khả năng ứng dụng làm điện cực trong pin chì dự trữ
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Khảo sát một số tính chất của màng phủ silica lai hữu cơ được chuẩn bị bằng phương pháp điện di lắng đọng
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Ảnh hưởng của mật độ dòng, nồng độ chì nitrat và nhiệt độ của dung dịch điện ly đến hình thái, cấu trúc của lớp PbO2 kết tủa điện hóa trên vật liệu nền thép
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Ảnh hưởng của hình thái, cấu trúc pha của lớp PbO2 kết tủa điện hóa trên nền thép đến khả năng làm việc của điện cực PbO2 trong pin chì dự trữ
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)