Author Details

Sơn, Hà Hữu, Viet Nam

  • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
    Khảo sát một số tính chất của màng phủ silica lai hữu cơ được chuẩn bị bằng phương pháp điện di lắng đọng
    Abstract  PDF