Author Details

Thư, Hà Phương

  • Vol 48, No 1 (2010) - Articles
    Nâng cao hoạt tính xúc tác của perovskit La0,4Sr0,6CoO3 đối với phản ứng DeNOx bằng cách pha tạp ion bạc.
    Abstract
  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO Co3O4 - ZrO2 KÍCH THƯỚC NANOMET
    Abstract