Author Details

Khánh, Hồ Văn, Vietnam

  • Vol 45, No 1 (2007) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo nhanh PAC bằng con đ−ờng axit và ứng dụng keo tụ nước thải tại một số xí nghiệp giấy tái chế xã Phong Khê (Bắc Ninh)
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)