Author Details

Nam, Hoàng

 • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của nanocompozit trên cơ sở cao su tự nhiên và silica biến tính silan. Phần I – Sự hình thành nanocompozit
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 4 (2009) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiên và silica biến tính.Phần II - Ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt đến cấu trúc và quá trình lưu hóa của nanocompozit.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Nghiên cứu vai trò của nanoclay như một chất trợ tương hợp trong blend CSTN/EPDM
  Abstract  PDF