Author Details

Bích Thuỷ, Hoàng Thị

 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ỨC CHẾ CỦA MUỐI XÊRI ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH ĂN MÒN THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
  Abstract
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Ảnh hưởng của xử lý nhiệt tới các tính chất của lớp mạ NiP điện hóa
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc hòa tách bùn thải có chứa đồng của quá trình sản xuất bản mạch điện tử
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 2 (2017) - Articles
  Optimization of the leaching process of the printed circuit boards production’s sludge for copper recovery via electrolysis
  Abstract  PDF