Author Details

Phương, Hoàng Thị, Viet Nam

 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất hoạt động bề mặt CTAB đến cấu trúc vật liệu nanosilica
  Abstract
 • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ tiền chất/ammoniac đến cấu trúc vật liệu chứa nanosilica
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 6 (2016) - Articles
  Synthesis and bioactivity evaluation of 2-aza-anthraquinones
  Abstract  PDF