Author Details

Trang, Hoàng Thu

  • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP VÀ THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DẪN CHẤT ARYLOXY-S-TRIAZIN
    Abstract