Author Details

Huy Cường, Huỳnh Lê

 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của cao su lỏng CTBN đến tính chất cơ học của màng phủ polyme trên cơ sở nhựa epoxy DER 671x75 và DER 331 đóng rắn bằng Epicure 3125
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2016) - Articles
  Study on anticorrosion properties of epoxy primers on steel.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của nanosilica đến tính chất cơ học của màng polyme epoxy DER 671X75.
  Abstract  PDF