Author Details

Huy Cường, Huỳnh Lê, Viet Nam

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của nanoclay cloisite 30B đến tính chất cơ học của màng polyme epoxy DER 671X75
    Abstract
  • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của nanosilica đến tính chất cơ học của màng polyme polyurea trên cơ sở polyaspartic este desmophen NH1520 đóng rắn bằng Desmodur N3600
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)