Author Details

Miền Trung, Huỳnh Thị

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG OXIT Er¬2O3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP MOCVD TỪ TIỀN CHẤT Er(acac)3.phen
    Abstract