Author Details

Hải, Huỳnh Trung

 • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
  Nghiên cứu sử dụng cây cỏ lác (Cyperus procerus) làm vật liệu hấp phụ Pb(II) trong nước.
  Abstract
 • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
  Thu hồi đồng từ bản mạch in (PCBs) chất thải điện tử bằng cách hòa tách và điện phân.
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
  Hòa tách đồng kim loại từ bản mạch điện tử bằng dung dịch axit HNO3.
  Abstract