Author Details

Hải, Huỳnh Trung, Viet Nam

  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Đánh giá sự xuất hiện và rủi ro tiềm năng của các kháng sinh quinonoles, sulfonamides và trimethoprim đối với môi trường nước và trầm tích của Hồ Tây và hồ Trúc Bạch
    Abstract  PDF